พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ผู้ติดต่อ / ประสานงาน

สำนักกิจการนักศึกษา

043 556 161