พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สถานที่ฝึกซ้อมย่อย

การติดต่อ / ประสานงาน

สำนักกิจการนักศึกษา

043 556 161